Vorige maand maakte de Vlaamse regering de resultaten van de stadsmonitor bekend. Een meetinstrument die de brede maatschappelijke omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad…

Islampartijen maken in heel Europa hun opkomst. Ook in Vlaanderen zal er misschien een islampartij opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Mercedes van Volcem…

Afgelopen maanden verschenen in de pers verschillende berichten over de slechte kwaliteit van sociale woningen. Doordat sociale huisvestingsmaatschappijen voor de bouw van nieuwe woningen in…

Vanaf 2019 zal Vlaanderen zeven nieuwe fusiegemeentes tellen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbet Homans heeft de voorbije legislatuur sterk ingezet op vrijwillige fusies en wist…

Minister-president Geert Bourgeois heeft in het Vlaams Parlement zijn Hervormingsprogramma voorgesteld. Daarmee wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het programma…