Logo vlaamsparlement.tv
Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van Vlaams Parlement TV, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 175 - Orange, kanaal 80).
Ingrid Lieten - Verso

De Koepelzaal - De Werkgroep Institutionele Zaken houdt een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met Ingrid Lieten, directeur van Verso (donderdag 8 april vanaf 18u)

Dinsdag 6 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden in deze vergadering een hoorzitting met Jonas Brouwers van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding en met Erwin Devriendt van i-mens over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Woensdag 7 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. In deze vergadering hielden de leden van de werkgroep een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid met Jo De Cock van het RIZIV

Donderdag 8 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid met Ingrid Lieten, directeur van Verso en Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA

Vrijdag 9 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden in deze vergadering een hoorzitting met Wim Robberecht van het UZ Leuven en met Jan De Maeseneer van de UGent over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Zaterdag 10 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met een actualiteitsdebat over de stikstofproblematiek (deel 1)

Door Europese richtlijnen is Vlaanderen verplicht de schadelijke uitstoot van stikstof aan te pakken. Dat gebeurt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zet de voorlopige Vlaamse PAS-regeling op de helling. De Vlaamse Regering werkt aan een definitieve PAS. De stikstofuitstoot komt onder meer van landbouw, industrie en vervoer. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het recente stikstofarrest ? De fracties debatteren in de plenaire vergadering met de ministers Demir, Crevits en Peeters over de Vlaamse stikstofaanpak.

Zondag 11 april 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met een actualiteitsdebat over de stikstofproblematiek (deel 2)

Door Europese richtlijnen is Vlaanderen verplicht de schadelijke uitstoot van stikstof aan te pakken. Dat gebeurt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zet de voorlopige Vlaamse PAS-regeling op de helling. De Vlaamse Regering werkt aan een definitieve PAS. De stikstofuitstoot komt onder meer van landbouw, industrie en vervoer. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het recente stikstofarrest ? De fracties debatteren in de plenaire vergadering met de ministers Demir, Crevits en Peeters over de Vlaamse stikstofaanpak.
U kunt alle zendschema's ook raadplegen via de website:
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet