Logo vlaamsparlement.tv
Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van Vlaams Parlement TV, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 175 - Orange, kanaal 80).
Werkgroep Institutionele Zaken - Mobiliteitsbeleid - Jan Peumans

De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid. (dinsdag 25 mei vanaf 18u)

Maandag 24 mei 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over o.a.: beroepsgeheim bij aanpak radicalisering en strijd tegen leegstand

Beroepsgeheim bij aanpak radicalisering

Om een beleid te voeren tegen gewelddadige radicalisering werden op gemeentelijk vlak lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R) opgericht. Om de goede werking van de LIVC R te waarborgen, is het noodzakelijk dat er vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om mogelijk te maken dat leden van Vlaamse diensten en voorzieningen en gesubsidieerde organisaties deelnemen aan een casusoverleg. Ze zullen in de LIVC R geheimen kunnen delen zonder hun beroepsgeheim te schenden. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Kernversterkend handelsbeleid

In de kernen van steden en gemeenten groeit de leegstand van panden, onder andere door de hoge huurprijzen voor handelsvastgoed. Het winkelaanbod verschuift ook steeds meer naar baanwinkels buiten de handelskern. De coronacrisis heeft deze evolutie versneld, onder andere door de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels en de sterke opkomst van e-commerce. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van resolutie in over een kernversterkend handelsbeleid. Ze vragen de Vlaamse Regering hierin onder andere om creatieve professionals in te zetten voor advies aan steden en gemeenten, in extra financiering te voorzien voor de aankoop en huur van panden, drempels weg te werken die het wonen boven winkels bemoeilijken en een digitaal platform te ontwikkelen voor kernversterking.

Dinsdag 25 mei 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid met Jan Peumans van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

- 18u30: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de escalatie en het geweld in het Israëlisch-Palestijnse conflict

Woensdag 26 mei 2021

- 14u: De Koepelzaal Live - Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 27 mei 2021

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 28 mei 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zaterdag 29 mei 2021

- 18u: Het Gesprek - Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

- 18u30: De Koepelzaal - Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 30 mei 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
U kunt alle zendschema's ook raadplegen via de website:
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet