Logo vlaamsparlement.tv
Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van Vlaams Parlement TV, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 175 - Orange, kanaal 80).
Alexander D’Hooghe

De Koepelzaal Live - De leden van de commissie Mobiliteit bespreken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met David Van Herreweghe en Luc Hellemans van Lantis, met Filip Boelaert van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en met Alexander D'Hooghe, intendant. Donderdag 14 oktober om 14u.

Maandag 11 oktober 2021

- 14u30: De Koepelzaal Live - Live-uitzending vanuit de Werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake Justitie en Veiligheid

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Onderzoekscommissie PFOS van het Vlaams Parlement met een hoorzitting met het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten (deel 2)

Dinsdag 12 oktober 2021

- 18u: Studio Commissie: Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met o.a. vragen over: uitsluiting niet-gevaccineerde leerlingen van excursies en stageplaats

Woensdag 13 oktober 2021

- 14u: De Koepelzaal Live - Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 14 oktober 2021

- 14u: De Koepelzaal Live - Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met een voortgangsrapportage over het toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden van de commissie bespreken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met David Van Herreweghe en Luc Hellemans van Lantis, met Filip Boelaert van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en met Alexander D'Hooghe, intendant.

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 15 oktober 2021

- 9u: De Koepelzaal Live - Live-uitzending vanuit de Onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement met een hoorzitting met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- 14u: De Koepelzaal Live - Live-uitzending vanuit de Onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement met een hoorzitting met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

- 18u: Studio Commissie - Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de met PFOS vervuilde gronden op de site van 3M in Zwijndrecht

Zaterdag 16 oktober 2021

- 18u: Het Gesprek - Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren, te verduidelijken of dieper uit te spitten, nodigt Vlaams Parlement TV een toonaangevende stem uit in de studio.

- 18u30: De Koepelzaal - Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 17 oktober 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Onderzoekscommissie PFOS van het Vlaams Parlement met een hoorzitting met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet