Logo vlaamsparlement.tv

Overzicht zendschema vlaamsparlement.tv - week 48

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de programmatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 279 - Orange, kanaal 80)
VLAM - vleesconsumptie

Maandag 26/11:

- 18u: Studio Commissie – Commissie voor Onderwijs over de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Dinsdag 27/11:

- 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de noodzakelijke extra investeringen in het Vlaamse rioleringsstelsel, de voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen en de nachtvluchten rond Zaventem

- 18u: Studio Commissie – samenvatting van de tussenkomsten in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement

Woensdag 28/11:

- 10u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Sport van het Vlaams Parlement over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal

- 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

- 18u: Studio Vlaams Parlement – Joris Vanderpoorten kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 29/11:

- 10u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Werk van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de controle en sanctionering van werkzoekenden, Vlaamse handelaars met een eigen webshop en over het opstarten van ondernemerstrajecten voor jongeren in open en gesloten instellingen

- 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Mobiliteit: Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in met daarin een aantal voorstellen voor een betere fietsveiligheid, zoals fietsveiligere infrastructuur, het veralgemeend invoeren van schoolstraten en meer sensibilisering en handhaving. De leden van de commissie bespreken deze conceptnota.

- 18u: Studio Commissie – Bespreking van de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een duurzame heroriëntering van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Vrijdag 30/11:

- 18u: Het Debat – over de promotiecampagne van VLAM met Hermes Sanctorum en Peter Wouters

- 18u30: Studio Commissie – Commissie voor Welzijn met vragen over o.a.: lgbtqi (lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning and intersex) en ouderenzorg en ouderenmis(be)handeling

Zaterdag 1/12:

- 18u: De Koepelzaal – Actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 2/12:

- 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk met vragen over o.a.: de controle en sanctionering van werkzoekenden, Vlaamse handelaars met een eigen webshop en over het opstarten van ondernemerstrajecten voor jongeren in open en gesloten instellingen

Maandag 3/12:

- 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Sport over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal
website facebook twitter youtube custom
MailPoet