Logo vlaamsparlement.tv
“We hadden nooit zo snel alle coronamaatregelen moeten afbouwen.” Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, in een nieuwe aflevering van 'Het Gesprek'. “De virologen hebben deze vierde golf voorspeld. Hopelijk hebben we deze keer wél ons lesje geleerd.” Samen met journalist Jan De Meulemeester spreekt Cloet over de stijgende coronacijfers, een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel en de verstrengde maatregelen in de woonzorgcentra.

(lees verder onder de video)
Margot Cloet

Eind deze zomer kondigde het Overlegcomité aan dat het zorgpersoneel zich op termijn verplicht zal moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. Maar die verplichting is er vooralsnog niet. Ook Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro, pleit voor een wettelijke en afdwingbare vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel. Volgens haar is er in de zorg geen plaats voor mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

“In de eerste plaats is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen in de zorg te sensibiliseren om zich te laten vaccineren. Maar wij vinden dat werkgevers mogen weten of mensen zich al dan niet hebben laten vaccineren. Zo niet, krijgen ze een periode van twee à drie maanden om er eens over na te denken. Als ze er dan nog niet uit zijn kan het arbeidscontract tijdelijk (zonder loon) opgeschort worden. Tot slot, kan er beslist worden om het arbeidscontract te beëindigen indien men beslist om zich niet te laten vaccineren”, zegt Cloet.

Op de vraag of een vaccinatieplicht voor de gehele bevolking nodig is, antwoordt Cloet het volgende: “We zijn heel de sensibiliseringsperiode bijna voorbij. We zullen het maatschappelijk debat moeten openen over het verplicht maken van de vaccinatie voor de gehele bevolking”.

Maatregelen woonzorgcentra

In 42 woonzorgcentra in Vlaanderen was er recent een uitbraak van het coronavirus. Margot Cloet is daarom opgelucht dat sinds vrijdag 29 oktober ook tijdens de bezoekmomenten het dragen van een chirurgisch mondneusmasker opnieuw verplicht werd. “Met de invoering van de mondmaskerplicht hopen we de verspreiding van het virus in te dijken. Bezoekers worden nu gevraagd om te allen tijde hun mondmasker op te houden.”

Daarnaast kunnen woonzorgcentra sinds 1 november een Covid Safe Ticket vragen aan bezoekers. Een verplichting komt er echter niet. "Ik denk dat er heel wat woonzorgcentra hiermee aan de slag zullen gaan, maar het moet ook praktisch mogelijk zijn. Je kan moeilijk aan elke ingang een bewakingsagent zetten. Het is vooral een instrument om mensen aan te moedigen om zich te laten vaccineren of testen", aldus Cloet.
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet