Logo vlaamsparlement.tv

Overzicht zendschema vlaamsparlement.tv - week 49

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de programmatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 279 - Orange, kanaal 80)
Kamperen aan de schoolpoort - inschrijvingsdecreet

Maandag 3/12:

- 18u: Studio Commissie – Commissie voor Sport over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal

Dinsdag 4/12:

- 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Onderwijs over de wijziging van het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Met het voorstel van decreet willen de leden van de meerderheidsfracties komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen.

- 18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 5/12:

- 9u30: Commissie Live - Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering met een gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan

- 14u: De Koepelzaal Live: Actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

- 18u: Studio Vlaams Parlement – Joris Vanderpoorten kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 6/12:

- 10u: Commissie Live - Commissie voor Onderwijs over het inschrijvingsdecreet

- 14u: Commissie Live – Commissie voor Media/Cultuur/Jeugd over onder andere de evaluatie van de VRT-leesbevorderingscampagne 'LangZullenWeLezen', alcoholmisbruik bij jongeren en de opvolging van de #MeToo-problematiek

- 18u: Studio Commissie - Een uitgebreid verslag over de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering met een gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan

Vrijdag 7/12:

- 14u: Commissie Live - Commissie voor Onderwijs over het inschrijvingsdecreet

- 18u: Het Debat – over het jeugddelinquentierecht. De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken.

- 18u30: Studio Commissie – Commissie voor Media en Cultuur over de evaluatie van de VRT-leesbevorderingscampagne 'LangZullenWeLezen'


Zaterdag 8/12:

- 18u: De Koepelzaal – Actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 9/12:

- 18u: Studio Commissie – Bespreking en eventueel stemming (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State) van het inschrijvingsdecreet

website facebook twitter youtube custom
MailPoet