Logo vlaamsparlement.tv
Het Overlegcomité besliste onlangs dat de hele bevolking een herhalingsprik van het vaccin kan krijgen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) dringt er tijdens de plenaire vergadering op aan om versneld werk te maken van deze ‘boosterprik’. Maar wordt dit de laatste prik of stevenen we af op een jaarlijks coronavaccin? “Dat lijkt mij een hypothese waar we sterk rekening mee moeten houden”, zegt Parys.

(lees verder onder de video)
Lorin Parys
Zowat 500.000 Vlamingen hebben reeds een herhalingsprik van het coronavaccin gekregen. Daarmee is bijna 30 procent van 65-plussers in Vlaanderen gevaccineerd. Maar procentueel gezien lopen we hiermee achter op de andere regio’s in ons land. Zo zijn er in Brussel 32 procent van de 65-plussers gevaccineerd met een booster en in Wallonië 37 procent.

“Voor alle duidelijkheid: we hebben er wel al 190.000 meer gezet dan in Wallonië, maar procentueel zitten zij voor op ons in de categorie 65-plussers, ook al hebben wij er in die specifieke categorie 135.000 meer gezet”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA).

Tussen januari en april zouden alle Vlamingen een herhalingsprik moeten gekregen hebben. Dit zou er moeten toe leiden dat de mensen beter beschermd zijn tegen zowel een infectie als een zware ziekte. “Want zo’n boosterprik zorgt ervoor dat de bescherming wordt opgetrokken van 44 procent voor wie eerst AstraZeneca heeft gekregen naar 93 procent en van 62 procent voor wie eerst Pfizer heeft gekregen naar 94 procent. Je ziet ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ze sinds 19 september zijn begonnen met die derde prik toe te dienen, wat het effect is op de hospitalisaties van 60-plussers. En dat is bijzonder positief”, stelt Parys vast.

Jaarlijks coronavaccin


Volgens sommige wetenschappers zullen we met COVID-19 moeten leren leven, zoals met andere virussen. Ze stellen dat het virus in grote delen van de wereld endemisch zal worden, wat betekent dat het voortdurend in de populatie aanwezig is. “We weten niet alles over het virus en we zouden daar best wat eerlijker over mogen zijn”, zegt Parys. “Het scenario dat het coronavirus endemisch wordt en dat we jaarlijks een coronaprik zullen nodig hebben, zoals het griepvaccin, is best wel mogelijk. We moeten hier sterk mee rekening houden en ons nu al voorbereiden. Zodat we hier volgend jaar niet terug met dezelfde vragen zitten.”
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet