Logo vlaamsparlement.tv
Septemberverklaring 2018
Op maandag 24 september opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar 2018-2019 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Op woensdag 26 september wordt hierover gedebatteerd.

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering uit haar leden een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. Samen vormen zij het Bureau (dagelijks bestuur van het parlement). Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, houdt tijdens de openingsvergadering zoals gewoonlijk een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar.

Eedaflegging nieuw lid

In juli 2018 nam Ann Brusseel, Open Vld, ontslag als Vlaams Parlementslid om directeur te worden bij de Erasmushogeschool te Brussel. Haar plaatsvervanger, Franc Bogovic, zal op 24 september de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Septemberverklaring

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht minister-president Geert Bourgeois de algemeene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar.

Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 26 september om 14u. Na het debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

website facebook twitter youtube custom
MailPoet