Logo vlaamsparlement.tv
Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van Vlaamsparlement TV, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 175 - Orange, kanaal 80).
Overlegcomité van 5 maart 2021

De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid. (maandag 1 maart vanaf 18u, daarna 24 uur in de lus)

Maandag 8 maart 2021

- 14u30: De Koepelzaal Live - Live-uitzending van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Vandaag houden de leden van de werkgroep een hoorzitting met vertegenwoordigers van de mutualiteiten over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Dinsdag 9 maart 2021

- 12u: De Koepelzaal Live - Live-uitzending van de commissie voor Algemeen Beleid over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2020.

De Vlaamse Ombudsdienst maakt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden, met daarin bevindingen en aanbevelingen over de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. De leden van de commissie bespreken de bevindingen uit deze jaarverslagen met parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, met minister-president Jan Jambon, met Vlaams ombudsman Bart Weekers en met ombudsvrouw Gender Annelies D'Espallier.

- 13u30: De Koepelzaal Live - Live-uitzending van de commissie voor Algemeen Beleid - Gedachtewisseling over de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 5 maart 2021 over de coronapandemie

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de commissie voor Algemeen Beleid met een gedachtewisseling over de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 5 maart 2021 over de coronapandemie

Woensdag 10 maart 2021

- 14u: De Koepelzaal Live - Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 11 maart 2021


- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 12 maart 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de commissie voor Justitie met vragen over o.a.: de aanpak van minderjarigen bij coronaovertredingen en over de Europese Dag van het Slachtoffer en de mogelijke invoering van een wet Salduz voor slachtoffers

Zaterdag 13 maart 2021

- 18u: Het Gesprek met Lieven Annemans - Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

- 18u30: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 14 maart 2021

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van het Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2020

De Vlaamse Ombudsdienst maakt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden, met daarin bevindingen en aanbevelingen over de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. De leden van de commissie bespreken de bevindingen met parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, met minister-president Jan Jambon, met Vlaams ombudsman Bart Weekers en met ombudsvrouw Gender Annelies D'Espallier.
U kunt alle zendschema's ook raadplegen via de website:
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet