Logo vlaamsparlement.tv

Overzicht zendschema vlaamsparlement.tv - week 19

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de programmatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 279 - Orange, kanaal 80)
2019_11-mei-18u-STUDIO-COMMISSIE-WELZIJN-hoorzitting-adoptie.ethiopie

Studio Commissie - Een uitgebreid verslag van de hoorzitting over interlandelijke adoptie uit Ethiopië

Maandag 6/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Fourat Ben Chikha (Groen)

- 18u10: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Dorien Cuylaerts (N-VA)

- 18u20: De Koepelzaal - Een uitgebreid verslag van de bespreking en stemming van onder andere het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

Dinsdag 7/05:

- 9u30: LIVE vanuit de commissie voor Leefmilieu en Natuur - Mestactieplan 6: voorstel van decreet

Het Mestactieplan (MAP) heeft tot doel nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, om zodoende de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Aldus legt het beperkingen op inzake de bemesting van landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 keurde de Europese Commissie het ontwerp van MAP 6 goed, en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten. De parlementsvoorzitter won over dit voorstel van decreet adviezen in van de Raad van State, de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). De leden van de commissie zetten vandaag hun bespreking voort en stemmen over het voorstel van decreet.

- 18u: Studio Commissie: een uitgebreid verslag van de bespreking van het voorstel van decreet 'Mestactieplan 6' in de commissie voor Leefmilieu en Natuur

Woensdag 8/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Karolien Grosemans (N-VA)

- 18u08: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Staf Pelckmans (Groen)

- 18u20: De Koepelzaal - Een uitgebreid verslag van Plenum (b)XL 2019

Op vrijdag 3 mei palmden meer dan 100 jongeren voor één dag het Vlaams Parlement in. Zij deden mee aan het project KRAS: een rollen- en discussiespel waarbij leerlingen uit het middelbaar een jaar lang vrijwillig debatteren rond één centraal thema. Dit schooljaar hebben de jongeren zich een heel jaar lang ingewerkt in het thema 'machtsverhoudingen'. Op de slotdag in Brussel, met de naam Plenum (b)XL, kwamen deze scholieren samen en formuleerden ze aanbevelingen voor onze Vlaamse regering.

Donderdag 9/05:

- 13u: LIVE vanuit de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Mogelijke fraude bij adoptie

Recent verschenen in de media berichten dat bij de adopties van 936 Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2017 naar Vlaanderen zijn gekomen, er mogelijk fouten zijn gebeurd. Het gaat om gevallen waarbij ouders onterecht dood verklaard werden, kinderen die onder druk gezet werden om te liegen over hun leeftijd en kinderen die onterecht als broer en zus voorgesteld werden.

De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met minister Jo Vandeurzen en houden daarna een hoorzitting met Ariane Van den Berghe van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), met Erika Van Beek van adoptiedienst Ray of Hope, met adoptieouders Marleen Jans en Xavier Lesenne, met geadopteerde Eleny Mebre Jannis en met geadopteerde Thereza Dewannemaeker.

- 18u: Studio Commissie - Een uitgebreid verslag van de gedachtewisseling met Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over interlandelijke adoptie uit Ethiopië

Vrijdag 10/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Isabelle Zanzer (N-VA)

- 18u03: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Issam Benali (sp.a)

- 18u15: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Thomas Wellens (N-VA)

- 18u30: Het Rapport - met Matthias Diependaele (N-VA)

Zaterdag 11/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Alexander Binon (N-VA)

- 18u10: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Jo Brouns (CD&V)

- 18u20: Studio Commissie - Een uitgebreid verslag van de hoorzitting over interlandelijke adoptie uit Ethiopië (deel 2)

Zondag 12/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Bart Claes (Vlaams Belang)

- 18u10: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: David Vandekerkhove (N-VA)

- 18u20: Studio Commissie - Een uitgebreid verslag van de hoorzitting over interlandelijke adoptie uit Ethiopië (deel 3)

Maandag 13/05:

- 18u: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Tine Van den Brande (Groen)

- 18u10: 100 kandidaten - In deze reeks kunt u kennismaken met 100 kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp leert u de kandidaat-Vlaams Parlementsleden beter kennen. Vandaag met: Nele Pelgrims (CD&V)

- 18u15: Studio Commissie - Een uitgebreid verslag van verschillende vragen uit de commissie voor Onderwijs over onder andere nepuniversiteiten (herhaling)
website facebook twitter youtube custom
MailPoet