Logo vlaamsparlement.tv

Overzicht zendschema vlaamsparlement.tv - week 12

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de programmatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 279 - Orange, kanaal 80)
Taalbarometer Brussel

Gedachtewisseling in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand over de vierde Brusselse taalbarometer

Dinsdag 19/03:

- 14u: Commissie Live - Live-uitzending van de commissie voor Binnenlands Bestuur over de evaluatie van de recente gemeentelijke fusies

- 18u: Studio Commissie - Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 20/03:

- 10u: Commissie Live - Live-uitzending van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand over de vierde Brusselse taalbarometer

- 14u: De Koepelzaal Live - Live-uitzending van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Joris Vanderpoorten kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 21/03:

- 10u: Commissie Live - Live-uitzending van de commissie voor Cultuur over de investeringen in audiovisuele werken. Het te bespreken decreet verplicht zogenaamde over-the-top spelers als Netflix en Amazon tot een percentage Europese producties, waarvan een aanzienlijk aandeel Nederlandstalig moet zijn, als ze de Vlaamse kijker willen bedienen.

- 14u: Commissie Live- Live-uitzending van de commissie voor Mobiliteit over het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen en het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

- 18u: Studio Commissie - Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuurd over het onderzoek uitvoeren naar de erkenningsprocedure voor de lokale geloofsgemeenschappen

Vrijdag 22/03:

- 18u: Het Debat - STEM-actieplan met Kathleen Krekels (N-VA), Franc Bogovic (Open Vld) en Guy Tegenbos (ondervoorzitter STEM-platform)

- 18u30: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de aanpak van eenzaamheid

Zaterdag 23/03:

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 24/03:


- 18u: Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst - Op dinsdag 19 maart stelde Vlaams ombudsman Bart Weekers zijn Jaarverslag 2018 voor in het Vlaams Parlement. De ombudsman geeft u zijn analyse. Hoe de Vlaamse overheid daar naar kijkt, hoort u van de voorzitter van het Vlaams Parlement en de minister-president van de Vlaamse Regering.

Maandag 25/03:

- 18u: Studio Commissie - Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen met o.a. Steven Clays (inhoudelijk coördinator Trage Wegen vzw), Steven Verbanck (stafmedewerker Leefmilieu VVSG) en Bert Meulemans (directie-adjunct Landelijke Gilden)
website facebook twitter youtube custom
MailPoet