Logo vlaamsparlement.tv
Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 - Proximus, kanaal 175 - Orange, kanaal 80)
2019_17_december-14h-LIVE-COMM-BINBESTUUR

Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a. extremisme, seksisme, lgbtqi-haat, racisme en het haatdiscours bij rechtse groeperingen (dinsdag 17 december vanaf 14u)

Maandag 16/12

- 18u: Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas, de eventuele vrijstelling van lesopdracht voor alle directeurs basisonderwijs en over de werkbaarheid van het lerarenberoep

Dinsdag 17/12

- 14u: Commissie Live - Live-uitzending van de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de selectieprocedure voor provinciegouverneurs, de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee en over extremisme, seksisme, lgbtqi-haat, racisme en het haatdiscours bij rechtse groeperingen

- 18u: Studio Commissie - Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de selectieprocedure voor provinciegouverneurs en over extremisme, seksisme, lgbtqi-haat, racisme en het haatdiscours bij rechtse groeperingen


Woensdag 18/12

- 10u: Commissie Live - Gedachtewisseling met minister Zuhal Demir over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

- 14u: Koepelzaal Live - Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

- 18u: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren


Donderdag 19/12

- 9u: Koepelzaal Live - De plenaire vergadering bespreekt op donderdag 19 december 2019 de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2020.

- 23u59: Studio Vlaams Parlement - Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren


Vrijdag 20/12

- 18u: Het Debat - over het dalende onderwijsniveau in Vlaanderen (PISA-onderzoek 2018) met Elisabeth Meuleman (Groen) en Koen Daniëls (N-VA)

- 18u30: Studio Commissie - Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee

Zaterdag 21/12

- 18u: De Koepelzaal - Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 22/12

- 18u: Studio Commissie: Gedachtewisseling over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. Daags nadien hielden de volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering hierover een actualiteitsdebat, woensdag wisselen de leden van de commissie met minister Zuhal Demir meer in detail van gedachten over dit plan.


Maandag 23/12

- 18u: Het jaar van Liesbeth Homans - Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan Demeulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Liesbeth Homans.

- 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van het plenair debat over begroting 2020 (deel 2)
website facebook twitter youtube custom 
MailPoet