De leden van het Vlaams Parlement zullen tijdens de plenaire vergadering van woensdag 1 april voor de eerste keer digitaal kunnen stemmen. Om dat mogelijk te maken werd een digitale toepassing gecreëerd waarmee de volksvertegenwoordigers vanop afstand kunnen stemmen en ook het stemgedrag van hun collega’s kunnen volgen. De bespreking en stemming zal in goede banen worden geleid door de parlementsvoorzitter.

Actualiteitsdebat

De plenaire vergadering van woensdag 1 april start met een actualiteitsdebat over de verdere aanpak van de coronacrisis. Het actualiteitsdebat wordt nog steeds in afgeslankte vorm georganiseerd, met aanwezigheid van 16 leden, de parlementsvoorzitter en de ministers van de Vlaamse regering. Na afloop van dit debat staat onder meer de behandeling en de digitale stemming van een corona-nooddecreet met betrekking tot de energiefactuur geagendeerd.

Tweede corona-nooddecreet

Het parlement behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat onder meer de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis moet dekken. Het voorstel van decreet wil een aantal decretale noodmaatregelen nemen die niet kunnen worden gevat door het eerste corona-nooddecreet. Dit voorstel van decreet wordt rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld wegens de hoogdringendheid.

Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement:

“Het Vlaams Parlement is daarmee één van de eerste parlementen dat een volwaardige digitale stemming mogelijk maakt. Het is geen ‘volmachten-parlement’ maar een parlement waar de volksvertegenwoordigers in veilige omstandigheden en vanop afstand hun wetgevende en controlerende functie kunnen blijven uitoefenen.”

Geen Paasreces

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft ook beslist dat de werkzaamheden van het Parlement tijdens de Paasvakantie gewoon doorlopen. Vanaf volgende week hervatten geleidelijk ook de commissievergaderingen en -werkzaamheden. Dat zal zolang de coronacrisis duurt, digitaal en via videogesprekken gebeuren. Ook deze vergaderingen zal u via vlaamsparlement.tv op uw televisiescherm kunnen volgen.

Live uitzending

Volg deze zitting woensdag vanaf 14u rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Studio Vlaams Parlement

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Woensdagavond om 18u volgt in ‘Studio Vlaams Parlement’ een uitgebreid verslag over dit actualiteitsdebat. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.