Ontbossing Amazonewoud

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie.

De commissie voor Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden zal, onder het voorzitterschap van Cathy Coudyser, het instemmingsdecreet over dit verdrag moeten behandelen. De sp.a-fractie diende naar aanleiding van dit verdrag een voorstel van resolutie in, dat ze toelichtte in de commissievergadering van 23 februari.

Ontbossing van het Amazonewoud

‘Niet alleen is de politieke situatie in de landen onzeker door wijdverspreide sociale onrust, ook op vlak van klimaat, arbeidsrechten en eerlijke handel behalen ze de standaarden niet meer’, aldus Vlaams Parlementslid Bruno Tobback. ‘Wij willen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor verdere ontbossing van het Amazonewoud en beknotting van fundamentele arbeidsrechten.’

Concreet willen ze dat de verdragspartners hun verplichtingen onder het Parijse Klimaatakkoord nakomen, dat de ontbossing van het Amazonewoud aan banden wordt gelegd en de arbeidsomstandigheden in de landen de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie eerbiedigt.

De commissie organiseert in dit verband hoorzittingen waarop de diverse belanghebbenden hun standpunt over het handelsverdrag kunnen toelichten en de commissieleden met hen in debat kunnen gaan.

Sprekerslijst

  • Rupert Schlegelmilch (waarnemend adjunct-directeur-generaal DG Trade van de Europese Commissie)
  • Claire Tillekaerts (CEO Flanders Investment & Trade)
  • Hendrik Vandamme (voorzitter Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV))
  • Kevin Verbelen (expert Internationale Handel Agoria)
  • Caroline Ven (CEO Pharma.be)
  • Nadia Lapage (secretaris-generaal Fevia Vlaanderen)
  • Marc Maes (beleidsmedewerker Handel 11 11 11)

Live uitzending

Volg deze hoorzitting dinsdag 2 maart vanaf 14u rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

U kan deze vergadering ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: