Sinds oktober is het gebruik van glyfosaathoudende producten verboden, maar Infrabel, dat instaat voor het onderhoud van de treinsporen in België, gebruikt nog steeds pesticiden…