De commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft gedebatteerd over het ontwerp van decreet over CETA. Daarna stemde een meerderheid het…