Bij de vorming van de Vlaamse regering in 2019 is men overeengekomen de verplichte inburgeringscursus niet langer gratis aan te bieden. Zo moeten verplichte inburgeraars 180 euro inschrijvingsgeld betalen. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy (Vlaams Belang) blijft dit te weinig. “Mijn grote kritiek op deze Vlaamse regering blijft dat de belastingbetalende Vlamingen nog altijd moeten opdraaien voor 90 procent van de kostprijs van zo’n inburgeringstraject. Een inburgeringstraject kost 4500 euro. Jaarlijks komt dat overeen met zo’n 95 miljoen euro. Dat is nog altijd een gigantisch bedrag.”

De grote meerderheid die een inburgeringstraject volgde, deed dit vrijwillig. De vraag is of ze dit ook zullen doen nu de cursus betalend is. Daarnaast valt nog af te wachten of de verplichte groep, de vluchtelingen, dit wel kunnen betalen. Anders zou dit een extra kost zijn voor het OCMW.  “Wie naar hier wil komen, mag niets kosten aan onze belastingbetaler. Dat is voor mij een principiële kwestie. Mensen moeten zelfredzaam zijn. Daar moeten anderen niet voor opdraaien”, zegt Van Rooy.

70-puntenplan

Vlaams Belang wil al heel lang nieuwkomers verplicht laten inburgeren en ze laten opdraaien voor het volledige bedrag. Dat stond al in het fameuze 70-puntenplan van Filip Dewinter. Sam Van Rooy bevestigt dat dat idee in het Vlaams regeerakkoord is geslopen. “Het is een mini schaduwtje van een mini Vlaams Belang-leeuwtje, dat zal ik niet ontkennen. Maar moesten wij kunnen onderhandelen met de N-VA over een nieuw inburgeringsakkoord, waar wij mee in de regering zouden zitten, dan zou het kostendekkend moeten zijn. Als we enkel met de N-VA moeten onderhandelen dan ben ik er vrij zeker van dat er binnen de N-VA voldoende mensen zijn die vinden dat wij gelijk hebben.”