Vlaams Parlement TV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
+32 2 218 87 07

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlaams Parlement TV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief en contactformulier

Nieuwsbrief

De website van Vlaams Parlement TV voorziet een Nieuwsbrief-functie. Indien u zich abonneert, krijgt u berichten over (wijzigingen in) het zendschema in uw elektronische postbus. De enige bedoeling van de verwerking van uw e-mailadres bestaat erin u onder optimale omstandigheden de documenten te bezorgen waartoe u hebt verzocht. Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt om u de nieuwsberichten op te sturen en u alsdusdanig te informeren. U kunt te allen tijde zelf uw e-mailadres uit ons bestand verwijderen via de link onderaan de nieuwsbrief.

Contactformulier

Om u toe te laten ons te helpen om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken, kunt u vragen en opmerkingen over de zender of onze website formuleren via een online formulier: u vindt daartoe een link onderaan elke subpagina, en uw reactie komt meteen bij de verantwoordelijke medewerker terecht. Als u daarbij uw e-mailadres achterlaat, kunnen wij u daarna op de hoogte brengen van het gevolg dat wij aan uw reactie hebben gegeven. Uw e-mailadres wordt enkel met deze bedoeling gevraagd en niet in een mailinglist bewaard. Het wordt ook niet doorgegeven aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vlaams Parlement TV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Vlaams Parlement TV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vlaams Parlement TV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vlaams Parlement TV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlaams Parlement TV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vlaams Parlement TV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe de cookies in uw browser beheren?

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kan uw internetbrowser ook zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor de meest gebruikte browsers:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Windows Internet Explorer

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Overeenkomstig de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u ook over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis op gedateerd en ondertekend verzoek, mits bewijs van uw identiteit via ons contactformulier..

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
t: 02 274 48 00 – 02 274 48 35
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vlaams Parlement TV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Schrijf u in

op onze gratis nieuwsbrief

Ontvang het zendschema, videofragmenten en info over initiatieven van Vlaams Parlement TV!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.