Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er heel wat commissievergaderingen. Nogal wat commissies komen op hetzelfde moment bijeen. Vlaams Parlement TV maakt er een erezaak van om deze commissievergaderingen zo vaak als mogelijk rechtstreeks uit te zenden.

Heeft u de rechtstreekse uitzending gemist? Geen probleem: onze redactie haalt er de beste vragen en boeiendste onderwerpen voor u uit en zendt ’s avonds vanaf 18u een uitgebreide verslag van de beste commissievergaderingen uit.