De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet dat de krijtlijnen uittekent om tijdens de COVID-19-pandemie binnen de Europese Unie te kunnen reizen. Het decreet…

De partij Groen wil na de grote vakantie in elke klas een CO2-meter. Dat eist de partij in een spoedresolutie die ze neerlegt in het…

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de pachtwetgeving. De voorbije jaren werden verschillende pistes onderzocht om de bestaande Pachtwet om te vormen tot…

Het concept zonnedelen

24 juli 2021

Vanaf 2022 kan men in Vlaanderen aan zonnedelen doen. Vlamingen die stroom opwekken met zonnepanelen kunnen deze stroom gratis of tegen een zelf bepaalde prijs…

"In België wordt nog te weinig gepraat over het koloniaal erfgoed." Dat zegt Sarah Van Beurden, professor geschiedenis aan de Ohio State University, tijdens een…