Ongeveer 65 procent procent van de mensen die besmet zijn met het hiv-virus geeft aan ooit gediscrimineerd te zijn omwille van de ziekte. Dat blijkt…

Besparingen bij de CAW’s

7 december 2019

"Wij investeren volgend jaar 9 miljoen euro extra in de jeugdhulp", aldus minister voor Welzijn Wouter Beke, die het niet eens is met de kritiek…