De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren te verenigen in één woonactor.…

De coronadraaiboeken voor het secundair onderwijs zijn niet voldoende aangepast aan BSO-richtingen, vooral in de praktijkklassen zorgt dit voor problemen. "Handen ontsmetten met alcoholgel bij…