Het debat over de Vlaamse begroting dat dinsdag werd stopgezet wegens een bommelding kon vanmorgen worden verdergezet. De oppositie is vooral niet spreken over de…

De Vlaams Regering wil in de kinderbijslag 108 miljoen euro besparen. Dit zou gerealiseerd moeten worden door de leeftijdstoeslagen en het bedrag vanaf het derde…

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft de krachtlijnen van de begroting 2020 en een meerjarenraming 2020-2024 bezorgd aan het Vlaams Parlement.…

Minister Diependaele heeft op 7 oktober 2019 de Krachtlijnen van de Begroting en een Meerjarenraming 2020-2024 ter beschikking gesteld aan het Vlaams Parlement. Lees hier…

Er duiken steeds meer nieuwe verontreinigende stoffen op, zowel in de bodem als in ons grondwater. We weten echter heel weinig over de korte- en…