Het debat in het Vlaams Parlement over de strijd tegen kinderarmoede mondde al snel uit in een lege brooddozen-debat. Oppositiepartijen Vooruit, Groen en PVDA vinden dat het een taak is van de overheid om te zorgen voor gezonde maaltijden op school. “Het is simpel: op een lege maag kan je niet leren. Daarom roep ik de Vlaamse regering op om concreet actie te ondernemen zodat elk kind een gezonde maaltijd krijgt op school”, zegt Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit. Ze praat erover in Studio Vlaams Parlement met journalist Marc Van de Looverbosch.

Volgens verschillende armoedeorganisaties zullen de huidige energiecrisis en de stijgende levenskosten onze samenleving in een ongeziene verarming storten. Sommigen spreken van een sociaal bloedbad voor gezinnen in armoede en de lagere middenklasse. “Het wordt steeds maar erger. En onze fractie begrijpt niet hoe het kan dat in een rijke regio als Vlaanderen er kinderen met een lege brooddoos naar school gaan”, kaart Hannelore Goeman (Vooruit) aan. Experten hekelen het feit dat een debat over armoede al snel gereduceerd wordt tot enkel lege brooddozen op school. Terwijl het concept armoede veel complexer is. “Het is inderdaad een complex probleem, maar deze regering zou heel concrete maatregelen kunnen nemen om het leven van kinderen in armoede te verbeteren”, zegt Goeman.

Goeman vindt dat deze Vlaamse regering snel quick wins zou kunnen boeken door bijvoorbeeld gezonde maaltijden aan te bieden op school en een maximumfactuur in het secundair onderwijs in te voeren. “De Vlaamse regering zou hiermee echt het verschil kunnen maken. Maar er lijkt enorm veel onwil te zijn.” Alhoewel N-VA en cd&v op een andere lijn blijken te zitten, vindt meerderheidspartij Open Vld wel dat het een taak is van overheid om voor gezonde maaltijden op school te zorgen. “Er is blijkbaar weer onenigheid binnen deze Vlaamse regering. Dit onderwerp is te belangrijk om hier politieke spelletjes over te spelen of om ruzie over te maken.”