Agentschap Inburgering en Integratie
170 werknemers moeten vertrekken bij het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans is de asielcrisis van enkele jaren ondertussen voorbij en zijn er dus minder mensen die een inburgeringstraject moeten volgen. De beslissing van Homans doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Maar Nadia Sminate (N-VA) is de discussie rond de ontslagen stilaan beu. Ze uit haar ongenoegen bij commissievoorzitter Mercedes Van Volcem (Open Vld). Die laatste is het niet eens met de opmerkingen van mevrouw Sminate.

“Er zijn geen wachtlijsten. Voor eens en voor altijd: er zijn geen wachtlijsten wat inburgering betreft”, reageert minister Homans. Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn hier niet van overtuigd. Tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement vroegen ze een doorlichting van het agentschap, maar de motie werd door het parlement verworpen. “Als ik opnieuw de welles-nietesdiscussie hoor over het aantal wachtenden, dan denk ik dat het echt van cruciaal belang is om klaarheid te scheppen. Om een extern onderzoek te vragen, zodat men met objectieve cijfers ook het debat kan aangaan”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a). “Met concrete cijfers weet men wat de noden op het terrein zijn en wat de impact is van de herstructurering op de dienstverlening”.

Studio Commissie (herhaling), zaterdag 28 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.