Aanpassingen aan de Codextrein

Eind 2017 werden via een parlementair decreet verschillende bepalingen inzake ruimtelijke ordening doorgevoerd in de Vlaamse regelgeving. Maar Axel Ronse (N-VA) heeft toch nog een vraag over de de procedure om oude verkavelingsvoorschriften buiten beschouwing te laten bij vergunningsaanvragen.

Studio Commissie, dinsdag 27 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.