grensoverschrijdend gedrag
In het najaar van 2017 bleek dat grensoverschrijdend gedrag ook in de Vlaamse cultuur- en audiovisuele sector een wijdverspreid probleem bleek te zijn. Om deze problematiek het hoofd te bieden, ontwikkelde voormalig minister van Cultuur en Media Sven Gatz in samenwerking met de sector het Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Katia Segers (sp.a) vraagt aan huidig minister-president Jan Jambon hoe ver men staat met de implementatie van dat actieplan.

De #metoo discussie doet sinds oktober 2017 veel stof opwaaien, ook in de culturele sector. Uit een onderzoek van CuDOS (Vakgroep Sociologie -UGent) blijkt het grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de cultuur- en mediasector behoorlijk groot. De studie bracht na een bevraging van 2.161 personen het seksueel grensoverschrijdend gedrag in die sectoren in kaart. De respondenten kregen vragen voorgelegd over ongewenste handelingen. Van seksueel getinte grappen tot gedwongen seksueel contact gedurende zowel de volledige loopbaan als specifiek tijdens het voorbije jaar. Ze konden daarbij zelf aangeven of zij het al dan niet als grensoverschrijdend hadden ervaren.

Voor de helft van de vrouwen in de cultuursector blijkt dat het voorbije jaar het geval geweest te zijn. Communicatief grensoverschrijdend gedrag komt het meest voor. Hierbij gaat het om ongepaste seksuele of seksistische toespelingen tijdens conversaties op het werk. Toch geeft ook 1 op 4 vrouwen in de cultuursector aan dat zij in het voorbije jaar ook ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen hebben ervaren. Vier procent zegt dat zij gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben.

Actieplan

Samen met tien organisaties en de vakbonden van deze sectoren werkte voormalig minister Sven Gatz een actieplan uit om de problematiek effectiever aan te pakken. Na een rondetafelgesprek formuleerden drie werkgroepen (preventie, procedures van klachtmelding en sanctionering) acties, telkens vanuit drie perspectieven: op het niveau van de organisatie, met specifieke aandacht voor freelancers; op het niveau van de sector en tenslotte algemene, sectoroverschrijdende voorstellen.

Maar Katia Segers (sp.a) vreest dat de opkomende besparingen roet in het eten zullen gooien. “De vraag is natuurlijk of de sector alle inspanningen die ze nu levert om met de problematiek om te gaan, zal kunnen blijven volhouden in een context van zware besparingen, onder andere ook op alle organisaties die overleg kunstenorganisaties (oKo) vertegenwoordigt”.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Bron: Sven Gatz stelt actieplan voor tegen grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector

Studio Commissie, maandag 25 november 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.