Actualisering regels op begraafplaatsen

In 2004 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed. Het betrof een actualisering en verfijning van de oorspronkelijk federale regelgeving uit 1971. Door ontwikkelingen in de maatschappij en in de beschikbare technieken is een verdere actualisering nodig volgens leden van de CD&V-fractie, die een conceptnota indienden. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting.

Studio Commissie, maandag 15 april 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.