Relance post-corona - Comité economische relance

Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een “Economisch Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020 om, naast een comité voor de economische relance, ook een “Maatschappelijk Relancecomité” op te richten.

Het Economisch Relancecomité bestond uit 11 leden: 6 onafhankelijke experten, die elk een prominente rol spelen in hun vakgebied, en 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 6 onafhankelijke experten waren : Koenraad Debackere, Wouter De Geest, Geert Noels, Stijn Baert, Marion Debruyne en Ans De Vos.

Het Maatschappelijk Relancecomité bestond uit 18 leden: 9 onafhankelijke experten, die evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn in hun werkdomein, en 9 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 9 onafhankelijke experten waren : Ive Marx, Lieven Annemans, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu.

Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een rapport dat werd voorgesteld op 14 juli. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over deze rapporten met de Vlaamse Regering.

Studio Vlaams Parlement, woensdag 15 juli 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.