Airbnb blijft Vlaamse regels negeren
Airbnb blijft weigeren om zich aan het Vlaamse Logiesdecreet te houden. Daardoor kan Toerisme Vlaanderen geen controles uitvoeren op het uitbaten van de panden die online verhuurd worden. Ook de veiligheidsvoorschriften kunnen niet gecontroleerd worden waardoor er geen controle is op onder andere brandveiligheid en verzekeringen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) blijft Airbnb onder druk zetten om de Vlaamse regels te volgen.

Sinds vorig jaar zijn er nieuwe Vlaamse regels voor wie appartement of woning wil aanbieden op Airbnb. Zo moeten de uitbaters zich registreren en een verzekering afsluiten. Daarnaast moeten ze ook een brandveiligheidsattest kunnen voorleggen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 25.000 euro. “Airbnb kan dan twee richtingen uitkantelen, namelijk naar de witte zone of naar de zwarte zone. We staan op dit moment aan dat kruispunt. Het is aan Airbnb om die beslissing te nemen. Ik verhoog de druk om duidelijk te maken dat we alle juridische inspanningen zullen leveren om ervoor te zorgen dat Airbnb onze regelgeving naleeft”, klonk het bij minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Maar tot op heden blijft Airbnb weigeren om zich aan het Vlaamse Logiesdecreet te conformeren. “Dit terwijl de andere onlineplatformen wel al hun gegevens op vraag van Toerisme Vlaanderen voor controle hebben prijsgegeven”, zegt Cathy Coudyser (N-VA). “Airbnb onttrekt zich de facto aan de mogelijkheid van Toerisme Vlaanderen om controles op de uitbatings- en veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door het Logiesdecreet, uit te voeren. Het gaat dan over de controle op de verplichte brandveiligheid, verzekering, plan met nooduitgangen, brandinstructies enzovoort”. Ondertussen liet de minister weten dat er een juridische procedure is gestart tegen Airbnb.

Studio Commissie (herhaling), donderdag 13 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.