Begrotingsdebat in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement hield donderdag 17 december 2020 zijn laatste plenaire vergadering van het jaar. Gedurende de ganse dag besprak het parlement de begroting 2021. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten. U kan vandaag en morgen kijken naar de hoogtepunten van de algemene beschouwingen van de fractieleiders.

Sinds begin november bespraken de diverse commissies de begroting 2021 in de verschillende commissievergaderingen. Elke commissie besprak de onderdelen van de begroting met betrekking tot haar bevoegdheden.

Het Vlaams Parlement behandelde de begroting 2021 finaal in de plenaire vergadering op donderdag 17 december vanaf 9u, waarna ook de eindstemming plaatsvindt. De bespreking zal op één dag worden afgehandeld. Omdat tijdens de plenaire vergadering slechts 39 van de 124 leden in de Koepelzaal aanwezig mogen zijn, zullen de parlementsleden tijdens de begrotingsbespreking naargelang het te bespreken onderwerp wisselend aan de vergadering deelnemen. De nodige maatregelen worden genomen om dit coronaproof te laten verlopen. De fracties komen beurtelings aan bod in afnemende orde van grootte en afwisselend tussen meerderheid en oppositie: N-VA, VB, CD&V, Groen, Open Vld, sp.a en PVDA.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal, zaterdag 19 december 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Kijk op zondag 20 december vanaf 18u naar het vervolg van de hoogtepunten uit het begrotingsdebat met de fractieleiders. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.