Bespreking van het nieuwe bestuursdecreet

De regering-Bourgeois werkt aan een nieuw bestuursdecreet om de werking van de Vlaamse overheid te verbeteren. Het vervangt 12 bestaande bestuurlijke decreten en bevat ook enkele nieuwigheden. Zo zal elke burger bijvoorbeeld zelf het initiatief kunnen nemen om een eigen voorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid. Het nieuwe decreet werd in het Vlaams Parlement besproken in bijzijn van vertegenwoordigers van de SERV en de Vlaamse ombudsman.

Studio Commissie, woensdag 31 oktober 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.