Bespreking van het woninghuurdecreet

De Vlaamse Regering gaf op 18 mei 2018 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet. Dit decreet regelt de verhoudingen tussen huurders en verhuurders en bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. Deze nieuwe regelgeving wordt besproken én gestemd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 14 mei 2019 vanaf 18u17 op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.