Bespreking van het woninghuurdecreet

De Vlaamse Regering gaf op 18 mei 2018 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet. Dit decreet regelt de verhoudingen tussen huurders en verhuurders en bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. Deze nieuwe regelgeving zal ingaan vanaf 1 januari 2019 en enkel voor huurcontracten die vanaf dan worden afgesloten. Het moet wel eerst nog worden besproken én gestemd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

Studio Commissie, maandag 8 oktober 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.