Bijsturingen aan het M-decreet
Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in het Vlaams Parlement de geplande wijzigingen aan het M-decreet voorgesteld. Dat decreet moet ervoor zorgen dat kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen. Maar het M-decreet bleef de laatste weken en maanden allesbehalve onbesproken.

Sinds het M-decreet in 2015 werd ingevoerd, heeft elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Het doel is om meer leerlingen in het gewoon onderwijs te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen. Maar de uitvoering van het decreet leidde de voorbije twee jaar tot heel wat problemen en protest. Zowel oppositie als meerderheid vonden dat het M-decreet dringend moest bijgestuurd worden. “Leerkrachten, zorgondersteuners en mensen uit het werkveld, slaken toch wel een noodkreet over de implementatie van het M-decreet. Die noodkreet is heel doorleefd en gaat uit van een grote bekommernis voor de juiste zorg, de zorg op maat voor kinderen met een zorgvraag”, zegt Caroline Gennez (sp.a).

Het M-decreet werd daarom herzien en eind april bereikte de Vlaamse regering een akkoord rond enkele bijsturingen. Het gaat onder meer om een snelle ondersteuning voor leerlingen met gedragsproblemen in het basisonderwijs. Zo zullen kinderen in sommige omstandigheden sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Voor ouders met vragen over de aangeboden ondersteuning komen er meer mogelijkheden tot bemiddeling. “Je kunt Vlaanderen niet in één keer in zo’n systeem veranderen. Maar ik vind dat goed. Ik vind het niet oké dat het voor sommigen tot hun 18de of 20ste duurt tot ze in contact komen met kinderen met een beperking. Iedereen heeft wel iets. We zouden wat opener moeten zijn op dat vlak”, aldus minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Studio Commissie, donderdag 10 mei vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.