Commissie Buitenlands Beleid keurt CETA goed
De commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft gedebatteerd over het ontwerp van decreet over CETA. Daarna stemde een meerderheid het decreet goed en hiermee zit de goedkeuringsprocedure van het handelsakkoord in de voorlaatste fase. Het decreet zal nu worden voorgelegd in de plenaire vergadering waar het voltallige Vlaams Parlement het decreet kan beoordelen.

De EU en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Met dit akkoord stellen de EU en Canada hun markten open voor elkaars goederen, verschillende diensten en investeringen. Hierdoor kunnen de Europese bedrijven concurreren met andere buiten- en binnenlandse bedrijven op de Canadese markt. Het akkoord creëert met het Investment Court System (ICS) ook een apart juridisch circuit voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit akkoord om te zetten in Vlaamse regelgeving. Vorige week werd in de commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over CETA aangenomen.

“Bijna 10 jaar na het Europees onderhandelingsmandaat, zetten we nu de eindsprint in. CETA is een goed handelsakkoord voor een open en exportgerichte economie zoals de Vlaamse. Hoog tijd dat we nu alles finaliseren”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA). Ook commissievoorzitter Rik Daems (Open Vld) benadrukte het belang van het verdrag. Maar oppositiepartijen sp.a en Groen vrezen dat CETA de wereldwijde handel niet zal bevorderen. “Het middenveld wordt genegeerd, zowel door onze regeringen als door de Europese Commissie, terwijl voor de multinationals en de lobbyisten elke keer opnieuw de rode loper wordt uitgerold”, aldus Güler Turan (sp.a).

Studio Commissie, donderdag 7 juni 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.