commissies
Bij een nieuwe legislatuur, nieuwe parlementsleden en nieuwe ministers horen ook nieuwe commissies. Zij worden door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samengesteld aan het begin van de legislatuur en voorgelegd in de plenaire vergadering. Voorzitter Liesbeth Homans overloopt ze en vraagt het parlement om goedkeuring.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde woensdag 9 oktober de oprichting goed van de commissies voor de volgende vijf jaar en verkoos de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de bevoegdheidscommissies.

De volgende bevoegdheidscommissies werden opgericht en de volgende voorzitters zijn verkozen:

 • – COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE
 • – COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING
 • – COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN
  • Voorzitter: mevrouw Els Ampe, Open Vld
 • – COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING EN TOERISME
 • – COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA
 • – COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE
 • – COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
 • – COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE
 • – COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
 • – COMMISSIE VOOR ONDERWIJS
 • – COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING
 • – COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED
Wat doet een commissie?

Een bevoegdheidscommissie telt vijftien vaste leden en vijftien plaatsvervangers, verdeeld volgens de sterkte van de fracties. Een commissie heeft verschillende taken. De commissies behandelen de decreten en de begroting vooraleer de plenaire vergadering deze bespreekt, en zij kunnen hoorzittingen en werkbezoeken organiseren. Tijdens de commissievergaderingen kunnen de parlementsleden de ministers ondervragen via vragen om uitleg of interpellaties.

De Koepelzaal, zondag 13 oktober 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.