Coronacommissie - Ad Hoc

Vrijdag 26 juni 2020 10u00 (zitting nr. 1)

• Peter De Naeyer (coördinerend en raadgevend arts, Zorgbedrijf Sakura)
• Bart D’Hanis (algemeen directeur, Zorgbedrijf Sakura)
• Stefan Walgraeve (voorzitter raad van bestuur, Zorgbedrijf Sakura)

Maandag 29 juni 2020 – 14u30 (zitting nr. 2)

• Guy Claeys (directeur, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde)
• Annick Schepens (stafmedewerker directie, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde)
• Stef Bossaerts (crisismanager)
• Sofie Spiers (dokter, medisch coördinator van de activiteiten in woonzorgcentra, Artsen Zonder Grenzen)
• Bart Janssens (dokter, algemeen medisch coördinator, Artsen Zonder Grenzen)

Vrijdag 3 juli 2020 10u00 (zitting nr. 3)

• Steven Verdoolaeghe (algemeen directeur, Motena),
• Laurent Hostekint, (directeur Zorg, Motena),
• Philippe Schollaert, (directeur WZC De Zilverberg, Motena),
• Geert Meyfroidt (professor, staflid intensieve geneeskunde, voorzitter Belgian Society of Intensive Care Medicine, KU Leuven),
• Mathieu Martens (bestuurslid Vlaamse Ouderenraad), Nils Vandenwege (directeur Vlaamse Ouderenraad),
• Nele Van Den Noortgate, (professor, secretaris-generaal van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie)
• Jan De Lepeleire (professor, voorzitter van Crataegus en lid van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie).

Vrijdag 3 juli 2020 14u00 (zitting nr. 4)

• Vooraf afgenomen en geanonimiseerde interviews met bewoners en medewerkers van de residentiële ouderenzorg, ingeleid door Annelies D’Espallier, Mensenrechtenkamer Vlaamse Ombudsdienst

Maandag 6 juli 2020 14u30 (zitting nr. 5)

• Naomi Debruyne (coördinator Steunpunt Mantelzorg)
• Paul Cappelier (voorzitter Belgische Federatie voor Zorgkundigen)
• Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)

Vrijdag 10 juli 2020 10u00 (zitting nr. 6)

• Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp)
• Karin Van Mossevelde (algemeen directeur I-mens)
• Geert Uytterschaut (voorzitter VLOZO)
• Kurt Stabel (ondervoorzitter VLOZO)
• Johan Poel (directielid VLOZO)

Vrijdag 10 juli 2020 14u30 (zitting nr. 7)

• Pedro Facon (secretaris IMC Volksgezondheid)
• Emmanuel André (professor, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie, KU Leuven)

Maandag 13 juli 2020 14u30 (zitting nr. 8)

• Prof. dr. Herman Goossens, diensthoofd klinische biologie, UZA
• Marc Van Ranst, Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie (Rega Instituut), KU Leuven
• Prof. dr. Erika Vlieghe, diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde, ITG

Vrijdag 17 juli 2020 10u00 (zitting nr. 9)

• Boudewijn Catry (professor, Sciensano)
• Pierre Van Damme (professor, Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Vaccin en Infectieziekten Instituut, Universiteit Antwerpen)

Vrijdag 17 juli 2020 14u00 (zitting nr. 10)

• Wim Dries (voorzitter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
• Piet Van Schuylenbergh (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
• Jürgen Vanpraet (professor Faculteit Rechten UGent)
• Dirk Dewolf (administrateur-generaal, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

Maandag 20 juli 2020 10u00 (zitting nr. 11)

• Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Maandag 20 juli 2020 14u00 (zitting nr. 12)

• Minister Wouter Beke

Vrijdag 24 juli 2020 14u00 (zitting nr. 13)

• Gedachtewisseling. De voorbije weken hoorden de leden van de commissie in een aantal hoorzittingen verschillende experts over het Vlaamse coronabeleid, vandaag wisselen ze van gedachten over het formuleren van beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg.