Na moeizame gesprekken in aanloop van de Septemberverklaring kwam de Vlaamse regering met een pakket maatregelen. Een volledige indexering van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, komt er niet. Nochtans was dit een eis van meerderheidspartij cd&v. “Wij vinden het eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat het bedrag van de kinderbijslag meegroeit met de levensduurte. Het voorstel van cd&v om het te koppelen aan de spilindex vinden wij een evidentie”, zegt Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

De regering wil voornamelijk diegenen ondersteunen die het het hardst nodig hebben. Voor de meest kwetsbare gezinnen, die nu al een sociale toeslag krijgen, verhoogt deze toeslag met 180 euro extra per kind per jaar. 50.000 kinderen (3%) die vroeger geen sociale toeslag kregen, zullen die voortaan wel krijgen, waardoor de koopkracht van die gezinnen vanaf eind 2023 ongeveer 400 euro per kind per jaar hoger zal liggen. Toch vindt Vrints het onbegrijpelijk dat de kinderbijslag niet geïndexeerd wordt. “Waarom wordt de kinderbijslag niet geïndexeerd maar de lonen dan wel? Voor gezondheidszorg, de schoolfactuur enzovoort wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoge en lage inkomens. Waarom dit nu wel doen voor de kinderbijslag?”

Begeleider-kindratio

“Negen kinderen per begeleider in de kinderopvang is te veel”, dat is de oproep van de sector. De Vlaamse regering investeert dan wel 115 miljoen euro extra per jaar in de kinderopvang, maar met dat geld zal het aantal kinderen per begeleider niet naar beneden worden gehaald. Maar wat is dan de optimale verhouding? “Zes peuters per begeleider en vier baby’s per begeleider”, zegt Vrints. “Een actieplan is dringend nodig. Maar de tragische gebeurtenis in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje heeft de ogen van veel mensen doen openen. De sense of urgency is er nu wel.”