De nieuwe eindtermen voor de eerste graad

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs. De Vlaamse Regering werkt aan een ontwerp van decreet om de nieuwe onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Over de methodologie en het procesverloop van deze onderwijsdoelen wisselen de leden van de commissie van gedachten met Ingrid Vanhoren van de Afdeling Kwalificaties en Curriculum en met Hannelore Baeyens van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Studio Commissie, maandag 29 oktober 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.