Iedereen ging ervan uit dat er nog nieuwe minimumdoelen zouden komen voor het basisonderwijs. Maar dat was buiten minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gerekend. Die vindt dat de voorgestelde minimumdoelen niet ambitieus genoeg zijn. Over die minimumdoelen voor het basisonderwijs praat journalist Marc Van de Looverbosch met Koen Daniëls, de onderwijsexpert van N-VA.

De nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs zouden op 1 september 2025 ingevoerd moeten worden, maar ze zijn nog niet klaar. Sterker nog, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt nu al dat de lat hoger moet. “Onze onderwijskwaliteit daalt. Die minimumdoelen, die eindtermen in het basisonderwijs, moeten scherper en ambitieuzer. Want wat in de basisjaren niet wordt meegegeven, haal je later niet zomaar later in”, verdedigt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). “Die minimumdoelen worden opgemaakt door ontwikkelcommissies, niet door het kabinet van de minister of het parlement. In die ontwikkelcommissies zitten afgevaardigden van de onderwijskoepels en experten uit universiteiten die de minimumdoelen opstellen. Daarna gaat het voorstel naar de valideringscommissie om na te gaan of de ontwikkelingsdoelen worden bereikt. En het is die valideringscommissie die opmerkingen had.”

Nochtans wijst Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, erop dat minister Weyts met opmerkingen komt die de valideringscommissie niet heeft gemaakt. “Van de 170 minimumdoelen die werden opgesteld, is slechts 11 procent voor wiskunde en Nederlands. Te weinig”, stelt Daniëls in Studio Vlaams Parlement vast. Maar weten de onderwijskoepels niet het beste wat er nodig is? “Als dat waar zou zijn dan hadden we nooit dalende PISA-resultaten gehad, dan hadden we niet week om week debatten over de dalende onderwijskwaliteit. De onderwijskwaliteit is de afgelopen jaren gedaald en de onderwijskoepels hebben daar niets aan gedaan. Integendeel.”