Voor de derde keer debatteert het Vlaams Parlement over het derde stikstofakkoord dat de Vlaamse Regering heeft gesloten. De partij cd&v is vooral tevreden dat de boeren vergunningen kunnen krijgen en dat er nu eindelijk rechtszekerheid komt. Journalist Marc Van de Looberbosch praat erover met cd&v-fractieleider Peter Van Rompuy.

Derde keer, goede keer. De Vlaamse Regering bereikte in de nacht van dinsdag 14 oktober een stikstofakkoord. Het akkoord moet nu nog verder uitgewerkt worden en vervolgens moet het parlement het decreet goedkeuren. “We zijn er nog nooit zo dichtbij geweest”, reageert Peter Van Rompuy (cd&v). Cd&v bleef tot nu toe dwarsliggen. Ze weigerden goedkeuring te geven zolang er geen milieu-effectenrapport was over twee aanpassingen die de partij in het decreet wou. Open Vld en N-VA deden op eigen houtje een demarche. Zo dienden fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) op 27 juli een voorstel van stikstofdecreet in, zonder coalitiepartner cd&v. En werd het ook naar de Raad van State gestuurd. Maar het langverwachte advies van de Raad van State, dat op 2 oktober verscheen, was vernietigend.

“Enkele weken geleden hebben we een werkgroep gevormd met ministers, parlementsleden en experten. We hebben verder gewerkt aan het ingediende voorstel van decreet en zijn nu tot een politiek akkoord gekomen”, legt Van Rompuy uit. Maar zal het akkoord standhouden? “Volledige juridische zekerheid kunnen we niet geven. Daar moeten we niet flauw over doen.” Maar een nieuw advies opvragen bij de Raad van State, dat zijn de meerderheidspartijen niet van plan. “We dienen nu één amendement in en dat amendement vervangt het volledige decreet. Dus eigenlijk komt er een volledig nieuw decreet. Wij antwoorden op het eerste advies van de Raad van State. Maar de oppositie is natuurlijk vrij om een nieuw advies te vragen.”

Gelijk speelveld

De belangrijkste aanpassing in het stikstofakkoord is dat er geen landbouwers meer verplicht moeten stoppen. De zogenoemde lijst met rode bedrijven wordt geschrapt. Ook de onvergunbaarheidsdrempel verdwijnt. “De regels moeten voor iedereen dezelfde zijn. Zowel voor landbouwers als voor CEO’s die een vergunning aanvragen. Iedereen moet op een gelijke manier behandeld worden. Dat was in het vorige akkoord niet zo”, aldus Van Rompuy in Studio Vlaams Parlement.

Opvallend, dit stikstofakkoord kwam er enkele dagen nadat Gwendolyn Rutten (Open Vld) viceminister-president werd. Heeft Rutten een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van het akkoord? “Eerst zat mevrouw Rutten als parlementslid in de werkgroep daarna als minister”, lacht Van Rompuy. “Heeft dat een beslissende rol gespeeld? Neen. Heeft dat de zaken bespoedigd? Zeker wel.”