De toekomst van het M-decreet

Sinds het M-decreet in 2015 werd ingevoerd, heeft elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Het doel is om meer leerlingen in het gewoon onderwijs te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen. Maar de uitvoering van het decreet leidde de voorbije jaren tot heel wat problemen en protest. Zo stuurde onlangs een bezorgde leerkracht, juf Charlot, een open brief naar minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Een klas ‘runnen’ is geen haalbare zaak meer”, klinkt het bij Charlot. Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open Vld) vraagt zich of we niet eens moeten nadenken om een maximumaantal leerlingen per klas in te voeren.

Studio Vlaams Parlement, woensdag 13 maart 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.