Sociale tolken
Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat ze de financiering voor sociaal tolken niet heeft stopgezet. Dat antwoordt ze op vragen van An Moerenhout (Groen) en Hannelore Goeman (sp.a). Volgens de minister-president slaan de parlementsleden de bal volledig mis en moeten ze hun vragen richten tot Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Sociaal tolken zetten een boodschap zo getrouw en volledig mogelijk om naar een andere taal. Bijvoorbeeld voor mensen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn. Ze werken in opdracht van een hulpverlener of een ambtenaar. Recent bleek dat het voorziene budget voor de dienst Sociaal Tolken van het Agentschap Inburgering en Integratie voor 2019 is opgebruikt. De overheid plande ook geen extra financiering. Dat is opvallend en wat ons betreft verwerpelijk”, zegt An Moerenhout (Groen). “Wij vinden het sociaal tolken in de maatschappij noodzakelijk en ontzettend relevant. Het zorgt ervoor dat alle burgers een beroep kunnen doen op hulpverlening, op sociale diensten, op openbare diensten”. Ook sp.a vindt het niet kunnen dat de middelen voor sociaal tolken worden stopgezet voor het einde van het jaar.

“Ik heb geen enkele financiering stopgezet, collega’s. U kent blijkbaar de regelgeving niet”, antwoordt minister-president Liesbeth Homans. Zij verwees naar een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Inburgering en Integratie en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “De middelen zijn ook altijd bijgepast door de functioneel bevoegde minister en departementen.  De voorbeelden die hier worden gegeven, zijn voorbeelden van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van het departement Onderwijs”, zegt Homans. “In de samenwerkingsovereenkomst voor Welzijn is ervoor geopteerd om geen extra middelen te voorzien.  Als u meer vragen hebt over deze concrete problematiek, denk ik dat u die aan collega Vandeurzen moet stellen”.

Responsabilisering

Tijdens de commissie wil de minister-president toch ook het responsabiliserende optreden ten aanzien van de gebruikers en de gebruikersoverheden aankaarten. “Ik vind het niet kunnen dat bijvoorbeeld een migrant van de tweede of derde generatie nog altijd een beroep doet op een tolk. Dat bevordert de integratie van de betrokkene in mijn ogen absoluut niet. Ik denk dat het snel aanleren van de Nederlandse taal nog altijd het goedkoopste, maar ook het meest efficiënte instrument is om te integreren”.

Studio ad hoc, vrijdag 27 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.