De start van het nieuwe parlementaire jaar is uitgedraaid op een verrassing. Iedereen hoopte op een Septemberverklaring van de Vlaamse regering, waarin de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor 2022 worden geschetst. Maar minister-president Jan Jambon moest maandag 26 september met lege handen naar het Vlaams Parlement komen. Meerderheidspartij cd&v hield voet bij stuk over de indexering van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Opiniemaker Rik Van Cauwelaert analyseert samen met journalist Marc Van de Looverbosch de gebeurtenissen in de studio.  

Traditiegetrouw opent het nieuwe parlementaire jaar op de vierde maandag van september met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Maar voor de eerste keer in de geschiedenis mist een zittende Vlaamse regering haar Septemberverklaring. Vlaams minister-president Jan Jambon moest aan het parlement komen vertellen dat de onderhandelingen nog lopende zijn en dat er geen akkoord is. “Het was een verklaring van onmacht”, stelt opiniemaker Rik Van Cauwelaert vast. “Maar wat mij vooral opviel, is dat ook de meerderheid stil bleef. Ik vind dat de fractieleiders hadden moeten laten blijken dat ze de regering steunen maar dat ze niet tevreden zijn met de gang van zaken. Ik begrijp niet dat op zo’n een belangrijk moment men nog steeds bezig is met de partijbelangen.”

Vlaamse regeringspartijen doen elkaar dood

Van Cauwelaert hekelt het feit dat de Vlaamse regering zich schuilt achter de rug van de federale regering. “Ze hebben dit gedaan tijdens de coronacrisis en nu weer bij deze energiecrisis. Dit terwijl Vlaanderen de sterkste regio is van ons land. Als men vanuit Vlaanderen kritiek heeft op de federale regering, moet de Vlaamse regering wel zaken waarmaken. Zo niet, verlies je alle geloofwaardigheid. Het is dan ook de taak van de minister-president om, los van de partijbelangen, als leider op te treden en voor cohesie binnen de Vlaamse regering te zorgen. Maar de verschillende partijen zitten verstrikt in hun communicatiepolitiek. Ze willen scoren maar op dit moment werken ze de verdeling steeds meer in de hand. Ze doen elkaar gewoon dood.”

De gedoemde Vlaamse regering

De onderhandelingen lopen vast op de eis van cd&v om het Groeipakket volledig te koppelen aan de index. Nochtans heeft de partij in het verleden de besparing op de vroegere kinderbijslag mee goedgekeurd. Sterker nog, de indexering op de kinderbijslag werd teruggedraaid onder Wouter Beke. Maar nu wil cd&v-voorzitter Sammy Mahdi de besparingsmaatregel terugdraaien. Een eis die volgens Van Cauwelaert het voortbestaan van de Vlaamse regering in gevaar kan brengen. “Maar wat is het alternatief? Een wisselmeerderheid? Ik denk dat deze regering gedoemd is om voort te regeren.”