Dierproeven in Vlaanderen
Vorig jaar richtte Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts de proefdierencommissie op, om het gebruik van proefdieren te modereren. De commissie Dierenwelzijn waardeert de aanpak van de minister en men vraagt meer informatie over het gebruik van proefdieren nu in Vlaanderen.

Op 5 oktober 2017 werd het RE-Place project voorgesteld aan de wetenschappelijke wereld. Het doel van dit platform is de bestaande expertise van alternatieve methoden binnen de Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart te brengen en te verzamelen in een databank. Na bundeling van de bestaande expertise zou een website opgericht worden. Waar de reeds ontwikkelde alternatieve methoden geraadpleegd kunnen worden en waar nieuwe alternatieve methoden gedeeld kunnen worden. “Soms zijn dierproeven spijtig genoeg nog steeds onvermijdelijk, bijvoorbeeld voor kankeronderzoek. Maar ik wil dat er steeds eerst gekeken wordt of er geen methoden bestaan zonder levende dieren. Daarom is het broodnodig dat alle wetenschappers via de databank toegang hebben tot alle mogelijke alternatieven”, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Daarnaast verplicht de Europese regelgeving elke lidstaat om een adviesorgaan op te richten, specifiek voor het welzijn van proefdieren. Op 17 februari 2017 werd via een besluit van de Vlaamse Regering de Vlaamse Proefdierencommissie opgericht. Die commissie heeft als taak advies te verlenen over onder meer de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging en het gebruik van dieren. “We hebben in Vlaanderen een beleid dat de juiste filosofie nastreeft. We willen evolueren naar een toestand waarin dierproeven toekomstgericht overbodig zullen worden in Vlaanderen. Dat is de juiste strategie”, zegt Gwenny De Vroe (Open Vld).

Studio Commissie (herhaling), maandag 30 juli 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.