Digitale kloof
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog steeds een grote digitale kloof is in Vlaanderen. De resultaten van een studie van de Koning Boudewijnstichting over e-inclusie bevestigen dat. 40 procent van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting. Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers lijst, op vraag van Katia Segers (sp.a), enkele concrete projecten op die de regering neemt om de digitale kloof te dichten.

Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat bijna één op de drie huishoudens met lage inkomens niet over een internetverbinding beschikt. 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden. Een percentage dat stijgt tot 75% bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau. “We dachten dat de digitale kloof gedicht was, maar het is gebleken dat die kloof nog altijd realiteit is. Digitale uitsluiting betekent ook vaak sociale isolatie”, zegt Katia Segers (sp.a).

Investeringen in e-inlcusie

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) wijst erop dat er op dit moment reeds verschillende projecten lopen rond digitalisering en de realisatie van een inclusieve samenleving. Zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 12.500 computers verdeeld onder schoolgaande jongeren en geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur van scholen. Op het vlak van Werk worden werklozen zonder voldoende digitale vaardigheden actief opgespoord en actief bijgeschoold.

“Vanuit mijn eigen bevoegdheden neem ik ook maatregelen om te werken aan een e-inclusiebeleid. Zo zetten we onder andere in op de uitrol van een actieplan ‘Iedereen Digitaal’. We realiseren de toegang tot internet voor mensen met een laag inkomen via de UiTPAS, een heel nieuw spoor. Hiervoor hebben we een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast komt er een lokale e-inclusiewerking onder regie van de lokale besturen waarbij ingezet wordt op openbare computerruimten, vormingen en begeleiding in samenwerking met lokale partners. Het is een investering van 15 miljoen euro. (…) In totaal wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de grootste uitdagingen die uit die studie blijken.”, aldus Somers.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: Barometer Digitale Inclusie

Studio Commissie, zondag 22 november 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.