Discriminatie op de huurmarkt
De discriminatie op de huurmarkt daalt wanneer vastgoedmakelaars weten dat er praktijktesten georganiseerd worden. Dat blijkt uit onderzoek in de stad Gent. Minister van Wonen Liesbeth Homans gaf eerder al aan geen fan te zijn van praktijktesten maar de oppositie doet met dit recent onderzoek onder de arm opnieuw een oproep om ze toch structureel in te voeren.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat structurele praktijktesten discriminatie op de huurmarkt doen dalen. Dit enkel wanneer de vastgoedmakelaars weten dat de testen worden georganiseerd. “Dat was niet zomaar een beetje. Waar voordien 15 procent van de kandidaat-huurders met een beperking een negatief antwoord kreeg, is dit nu gedaald”, zegt Michèle Hostekint (sp.a). “Ook voor mensen met een migratie-achtergrond heeft er zich een serieuze daling voorgedaan”. Inmiddels is er ook de studie van het Steunpunt Wonen waarin wordt bevestigd dat zelfregulering alleen niet voldoende is. Volgens de onderzoekers komt dit in de eerste plaats door de ‘geringe organisatiegraad’ op de private huurmarkt.

In de nasleep van het onderzoek werd er tijdens de commissie voor Wonen opnieuw geijverd voor de invoering van praktijktesten. “Ik vind dat men dat in dit debat nogal gemakkelijk aan de kant schuift of vergeet: het gaat nog altijd over de private eigendom van een persoon. Het is nog altijd het volste recht van die private persoon om met zijn eigendom te doen wat hij of zij wil”, zegt minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA). “Wil dat zeggen dat discrimineren mag? Neen. Maar ik blijf gekant tegen praktijktesten en zal dat blijven. Ik ben ervan overtuigd dat ze een omgekeerd effect genereren. Vooral brengen ze veel argwaan teweeg, terwijl we die verhuurders of eigenaars ook nodig hebben op onze woningmarkt”.

Studio Commissie (herhaling), woensdag 1 augustus 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.