Doelstellingen groene energie
De Vlaamse regering bespreekt momenteel een reeks beleidsplannen die de milieuambities voor het komende decennium vastleggen. Bruno Tobback (sp.a) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vrezen dat de ambities van Vlaanderen niet hoog genoeg zijn. Maar Vlaams minister van Energie countert die kritiek en zegt de opgelegde doelstellingen te zullen halen als iedereen genoeg inspanningen levert.

Vlaanderen moet ambitieus zijn in zijn energie- en klimaatplan voor 2030. De SERV vindt de huidige klimaatdoelen te eng. Ze kijken alleen maar naar de uitstoot van de Vlaamse schoorstenen en verwaarlozen wat onze consumptie en import elders in de wereld veroorzaken. Studies wijzen uit dat onze totale koolstofvoetafdruk toeneemt. De reële klimaatimpact van Vlaanderen kan tot vier keer groter zijn dan de Vlaamse emissiecijfers doen vermoeden.

“Een brede aanpak kijkt naar alle directe en indirecte emissies. Zet in op meer duurzame lokale productie en consumptie en speelt ook in op andere maatschappelijke uitdagingen. Dat kan – weliswaar tijdelijk – bepaalde lokale (industriële) emissies verhogen, maar vermindert de globale klimaatimpact én versterkt het lokaal sociaal-economisch weefsel. Dat is goed voor het klimaat en voor Vlaanderen”, klinkt het bij SERV.

4 richtingen

De Vlaamse vakbonden en werkgevers zijn bezorgd over hoe de Vlaamse regering nu de Vlaamse bijdrage aan het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2030 (NEKP 2021-2030) voorbereidt. De discussie over het Vlaamse energie- en klimaatplan voor 2030 mag geen enge cijferdiscussie zijn over welke doelcijfers we ambiëren. Volgens de SERV moet de blik verbreden in vier richtingen. Namelijk: systeemaanpak, globale klimaatimpact, synergieën met andere maatschappelijke uitdagingen en onderbouwing en degelijk overleg.

Bron: Persbericht SERV

Studio Commissie, donderdag 5 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.