Dynamische lijst om zwarte verkeerspunten aan te pakken
Met een Dynamische Lijst wil minister Ben Weyts (N-VA) zwarte punten in het verkeer sneller aanpakken. Die lijst wordt elk jaar vernieuwd op basis van de recentste ongevallencijfers. Tijdens de commissie Mobiliteit wisselen de leden van gedachten over de aanpak van de verkeersonveilige punten met minister Weyts en met Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Zwarte punten zijn de gevaarlijkste plaatsen in het verkeer, veelal kruispunten waar in het verleden veel ongevallen gebeurden. In 2002 stelde toenmalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Steve Stevaert (sp.a) een lijst op met 809 zwarte punten. Deze werden stap voor stap aangepakt. “Die lijst bleef onveranderd, terwijl op het terrein veel veranderde. Sommige zwarte punten werden minder zwart, nieuwe zwarte punten kwamen erbij”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “We zijn nog altijd bezig verkeersproblemen uit de jaren 1990 aan te pakken. Dat moet sneller en slimmer kunnen”. Daarom besliste Weyts twee jaar geleden om voortaan met een dynamische lijst te werken. Zo wordt elk jaar de lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers.

Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid keurde nu de Dynamische Lijst voor 2018 goed. Daaruit komen in totaal 213 zwarte punten naar voor. Voor elk punt wordt eerst gekeken of er op korte termijn gerichte ingrepen mogelijk zijn die het verkeer veiliger maken. Op deze manier moet er niet jaren gewacht worden op structurele ingrepen waarvoor complexe werken nodig zijn. “Ik wil korter op de bal kunnen spelen”, zegt de minister. Van de 213 punten zijn er volgens Weyts al 33 aangepakt. Op nog eens 44 locaties zijn er dit jaar ‘quick wins’, snelle gerichte ingrepen, gepland. Voor 61 locaties is er al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of er niet ook hier ‘quick wins’ mogelijk zijn op zeer korte termijn. En voor de overblijvende 75 locaties wordt er gekeken of externen kunnen helpen bij de versnelde aanpak van de zwarte punten.

Bron: https://www.n-va.be/nieuws/dynamische-lijst-voor-zwarte-punten

Studio Commissie, maandag 26 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.