Een klimaatneutraal Europa tegen 2050?

Om de opwarming van de aarde te beperken moeten de huidige plannen van de Europese Unie ambitieuzer worden. Zo wil de Europese Commissie dat Europa volledig klimaatneutraal wordt tegen 2050. Dat betekent dat er netto geen broeikasgassen meer uitgestoten worden. Indien er nog broeikasgassen zouden uitgestoten worden, moeten deze worden opgevangen en opgeslagen. Tijdens de plenaire vergadering vragen verschillende Vlaams Parlementsleden wat de visie van de regering is.

Studio Vlaams Parlement, woensdag 28 november 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.