Europees verbod op neonicotinoïden
Er komt vanaf december een Europees verbod op neonicotinoïden. Dat zijn insecticiden die chemisch verwant zijn aan nicotine en zeer agressief zijn ten opzichte van insecten. Vooral de impact op bijen is zeer groot en die zijn zeer belangrijk voor het bestuiven van planten. Maar federaal minister voor Landbouw Denis Ducarme (MR) ziet dat niet zitten en wil drie jaar respijt. ‘Tot er goede alternatieven zijn’, klinkt het. Tijdens de plenaire vergadering vragen verschillende Vlaams Parlementsleden wat het standpunt van de Vlaamse Regering is.

De Europese Unie keurde eind april het verbod op het gebruik van neonicotinoïden goed. Volgens wetenschappelijk onderzoek zou dit namelijk tot bijensterfte leiden. De meerderheid van de lidstaten stemde voor een verbod, maar ons land onthield zich bij de stemming. Federaal minister voor Landbouw Denis Ducarme (MR) vraagt om drie jaar uitstel voor de toepassing van het verbod in de bieten- en cichoreiteelt. Volgens de minister zijn de alternatieven voor neonicotinoïden bij bieten eigenlijk nóg schadelijker voor het milieu en de gezondheid van de landbouwers. Daarnaast zou het ook een negatieve impact hebben op insecten.

“Driekwart van de landbouwgewassen zijn afhankelijk van bestuivers, de bijtjes dus. En die zijn op dit moment bijzonder bedreigd. Mede door het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden”, zegt Bruno Tobback (sp.a). “Vlaanderen moet niet accepteren dat een van de voornaamste bedreigingen voor bijen nog drie jaar langer wordt toegelaten, enkel omdat minister Ducarme zijn gang gaat”. Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) steunt het Europese verbod, maar benadrukt dat dit een federale bevoegdheid is. “Het is een pure federale bevoegdheid, waar we dus niet bij betrokken zijn”, zegt Schauvliege. “Bijen zijn inderdaad cruciaal. Daarom werden op Vlaams niveau al een reeks maatregelen genomen, zoals het bijenteeltplan. Hier hebben we 750.000 euro voor uitgetrokken om het bijenbestand te verbeteren”.

De Koepelzaal, zaterdag 7 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.